13 октября 2017

Жиззах шахар хокими қарори

Bo'limlar: Hokim qarorlari

Мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунларини сархисоб килишнинг янги концепциясини тасдиклаш чора-тадбирлари тугрисида  2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича ХаРакатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, биринчи навбатда, жамоатчилик олдида хисобот бериш шакллари ва усулларини тубдан такомиллаштириш, ижроия ва вакиллик хокимияти органлари томонидан жойларда мавжуд муаммоларни аниклаш ва уларга у3вактида бардам бериш. шунингдек, Узбекистон Республикаси Президентининг "Худудларнинг жадал ижтимоий иктисодий ривожланишини таъминлашга дойр устувор чора-тадбирлар тугрисида” 2017 йил 8 август ПК-3182-сонкарори ва вилоят хокимининг 2017 йил 1 октябрдаги №582-сонли карорлари ижросини таъминлаш максадида

 

КАРОР КИЛ AM АН:

1.Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг "Мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунларини сархисоб Килишнинг янги концепциясини тасдиклаш чора-тадбирлари тугрисида” ги 2017 йил 19 сентябрдаги 746-сонли карори ва вилоят хокимининг 2017 йил 1 октябрдаги №582-сонли карорлари рахбарлик ва ижро учун кабул килинсин.

2.Вилоят хокимининг мазкур карори билан куйидагилар: Жиззах шахрини ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунларини сархисоб килишнинг янги концепцияси (кейинги уринларда Концепция деб аталади) ва Концепция схемаси 1 ва 2-иловаларга мувофик;

жойларда аникланган муаммо ва камчиликларни хар томонлама тахлил килиш хамда хал этишнинг намунавий "йул харитаси” макети (кейинги уринларда йул харитаси деб аталади) 3-иловага мувофик;

уйма-уй юришни хисобга олиш дафтари макети 4-иловага мувофик тасдикланганлиги;

Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шахри, туманлар ва шахарлар хокимларига уйма-уй юришни хисобга олиш дафтари Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Хужалик фаолияти бошкармаси ва Худудларни комплекс ижтимоий-иктисодий ривожлантириш масалалари ахборот-тахлил департаменти билан биргаликда етказилиши;


уйма-уй юришни хисобга олиш дафтарини чон этиш ва таркатиш -масалалари билан боглик харажатлар Вазирлар Махкамасининг захира фонди хисобидан белгиланган тартибда копланиши белгиланганлиги маълумот учун кабул килинсин.

3.Шахар хокимининг уринбосарлари, шахар прокуратура, ички ишлар ва давлат солик инспекцияси рахбарлари:

мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунларини сархисоб килиш ишлари ушбу Концепция асосида утказилишига ва тасдикланган йул хариталарининг уз вактида самарали ижросини таъминлашга;

худудларнинг ижтимоий-иктисодий ривожланиши холатини доимий ва манзилли уРганишборасида хамкорликда олиб бориладиган тизимли фаолиятини ташкил этиш ва натижаси юзасидан мутасаддиларнинг халк олдидаги хисобот бериши учун шахсан масъул эканлиги белгилансин.

4.Мазкур карорнинг бажарилишини назорат килиш шахар хокимининг бириичи уринбосари Б.Соатов зиммасига юклансин.


 Жиззах шахар хокими                                                                     А.Рахмонқулов
скачать dle 10.2 КиноСвин

O'xshash yangiliklar:

Жиззах шахар хокими қарори

Жиззах шахар хокими қарори
Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали оркали электрон давлат хизматлари курсатиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўгрисида    

Халқ депутатлари Жиззах шаҳар Кенгашининг қарори

Халқ депутатлари Жиззах шаҳар Кенгашининг қарори
Халқ депутатлари Жиззах шаҳар Кенгашининг қарори Жиззах шаҳрининг маҳаллий бюджети тўғрисида.  

Jizzax shahar hokimining Qarori

Jizzax shahar hokimining Qarori
 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 31 декабрдаги 378-сонли ҳамда вилоят ҳокимининг 2015 йил 11 январдаги 27-сонли қарорлари тўғрисида
Hozircha fikrlar bildirilmadi. Siz birinchi bo'lishingiz mumkin!

Fikr qo'shish!